Woningborg Certificaat

De bouwonderneming die uw woning bouwt is ingeschreven in het Woningborg Register.
Het Woningborgcertificaat Nieuwbouw geeft kopers van nieuwe woningen de volgende zekerheid:

de afbouwwaarborg >
hiermee is de koper verzekerd van de afbouw van zijn / haar woning zonder meerkosten
indien de bouwonderneming failliet gaat.

de herstelwaarborg >
als er na oplevering gebreken ontstaan en de bouwonderneming kan of wil niet herstellen,
dan zorgt Woningborg voor herstel.

De circa 1.000 ingeschreven bouwondernemingen hebben een meldingsplicht voor nieuwbouwwoningen.
Dit houdt in dat zij alle nieuwbouwwoningen, waarbij zij als contractspartij optreden met de koper,
moeten aanmelden bij Woningborg.

Om het Woningborg-certificaat af te kunnen geven, toetst Woningborg alle woningbouwplannen die
aangemeld worden door de ingeschreven bouwondernemingen.

Behalve de algemene, financiële en technische beoordeling van de bouwonderneming beoordeelt Woningborg de woningbouwplannen op :

de verkoopbrochure, technische omschrijving en tekeningen en de te sluiten model- (koop-/) aannemingsovereenkomst.

Om faalkosten te voorkomen en de koper te behoeden voor problemen achteraf, bezoeken bouwkundig
inspecteurs de bouwplaats tijdens de bouw.
Indien na oplevering geschillen van technische aard bestaan tussen bouwonderneming en koper, kunnen zij bemiddelen
als beide partijen er samen niet meer uitkomen.
Wanneer dit niet het gewenste effect heeft, bestaat er de mogelijkheid van een laagdrempelige arbitrage bij de Raad van
Arbitrage voor de bouw.
Het Woningborg-certificaat is voorzien van het keurmerk van de Stichting Garantie-Woning.

logo_woningborg